Slovenská Pošta

 • zabezpečuje nepretržitý podaj poštových zásielok v rámci otváracích hodín pre verejnosť (listy, balíky, poštové peňažné poukazy, propagačné zásielky )
 • zabezpečuje služby Poštovej banky, a.s.
 • sprostredkováva službu Western Union – najrýchlejší spôsob prepravy peňazí vybraných štátov celého sveta
 • ponúka služby Propagačný panel a Propagačný priečinok, ktoré slúžia pre reklamu firiem a produktov daných firiem
 • ponúka predaj žrebov všetkých vydaných druhov
 • zabezpečuje predaj novín a časopisov
 • zabezpečuje predaj doplnkového tovaru PostShop – obálky, pohľadnice, blahoprajné pozdravy
 • možnosť prenájmu POBox-ov, ktoré slúžia pre firmy a jednotlivcov
 • prejednáva splnomocnenia, ktoré uľahčujú preberanie poštových zásielok hlavne zamestnaným osobám
 • prejednáva žiadosti adresátov k Doposielaniu zásielok
 • zabezpečuje predaj poštových cenín a kolkových známok
 • zabezpečuje doručovanie a dodaj zásielok pre všetkých obyvateľov a firmy sídliska Juh

kontakty:

telefón:      032 6525508
e-mail:    zakaznickyservis@slposta.sk
web: www.posta.sk

Juzanka

Umiestnenie:07