Zdravotné stredisko

lekár

Mudr. Nitraiová Jarmila

Všeobecný lekár pre dospelých

lekár

Mudr. Liptáková Lenka

Všeobecný lekár pre dospelých

lekár

Mudr. Radosová Andrea

Kožná ambulancia

lekár

Mudr. Jánošíková Marta

Všeobecný lekár pre deti a dorast

lekár

Mudr. Opoldusová Eva

Všeobecný lekár pre deti a dorast

lekár

Mudr. Veronika Štorcelová

Všeobecný lekár pre deti a dorast

lekár

Mudr. Rida Ramzi

iSmile zubná ambulancia