SH systém

SH systém

Spoločnosť SH systém, spol. s r. o. vznikla v roku 1993. Našim hlavným zameraním je poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií – servis techniky, systému, služby spojené s prevádzkou internetu, antivírusovej bezpečnosti a pod. Orientujeme sa na malé a stredné podniky, pre ktoré nie je výhodné zamestnávať vlastného zamestnanca, ktorý by správu techniky a systému vykonával.

Otváracie hodiny:

informácie pre vás pripravujeme

Telefonický kontakt:

+421 32 222 5100

www.shsystem.sk

Nájdete nás na prízemí.